Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

15 marca 2018

Szkolenie z FIO

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, tzw. FIO. Termin: 20-21.03.2018r.; 22, 23, 26 marzec 2018 r. – Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie przygotowywania wniosków – FIO Miejsce szkolenia: ul. Polowa 45, 18-400 Łomża […]
12 marca 2018

Wyniki oceny wniosków

  Przedstawiamy Państwu listę rankingową 1 naboru wniosków: ZOBACZ LISTĘ 
12 marca 2018

Dotacje FIO dla organizacji pozarządowych na działania i remonty

– Do 29. marca można składać wnioski na dotacje tegorocznego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla stowarzyszeń, fundacji, kółek rolniczych, cechów rzemieślniczych czy klubów sportowych, jeśli nie będzie to działalność komercyjna, ale na aktywizację społeczeństwa i obywateli, wzmocnienie i rozwój organizacji pozarządowych – zapowiedział w Łomży Piotr […]
6 marca 2018

Narodowy Instytut Wolności – nowe życie organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności to inicjatywa, która służyć będzie organizacjom pozarządowym w Polsce. Ustawa wchodzi w życie jeszcze w październiku. Praktyczne działanie rozpocznie się kilka tygodni później. Z pomocą informacyjną i doradczą przychodzi w województwie Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowym Instytucie […]
6 marca 2018

Posłanka Bernadeta Krynicka zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie odnośnie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich!

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO), planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie, powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Jego funkcjonowanie ma charakter komplementarny w stosunku do już istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. W odniesieniu do […]