Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

6 czerwca 2019

Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie

Ekonomia społeczna to termin, który jeszcze szuka swego miejsca w słowniku gospodarczym Polski. W Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej jest już jednak bardzo zadomowiony. Działa tu wiele podmiotów z tej sfery, a kolejne Gale Ekonomii Społecznej budzą wielkie zainteresowanie instytucji i firm. Podlaska Federacja Organizacji […]
4 czerwca 2019

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowały w dniach 31 maja – 01 czerwca 2019 r. Galę Ekonomii Społecznej w Hotelu BELFORT w Piątnicy.

30 maja 2019

Lista Rankingowa – przedsiębiorstwa społeczne

30 maja 2019

Przed nami III Gala Ekonomii Społecznej

W dniach 31.05 – 01.06.2019 r. w Hotelu Belfort odbędzie się III Gala Ekonomii Społecznej w Piątnicy oraz Konferencja pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży wraz […]
24 maja 2019

Wsparcie dla spółdzielni socjalnej „Alexis”

W łomżyńskim Ratuszu odbyło się uroczyste przekazanie czeku dotacyjnego o wartości 80 tys. zł na rzecz spółdzielni socjalnej „Alexis”. Ze wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Łomży skorzystają 4 osoby wracające na rynek pracy. Gościem specjalnym konferencji prasowej był poseł Tadeusz Cymański. Spółdzielnia socjalna „Alexis” jest […]
akces

Informacja o skrzynce poczty elektronicznej AKSES

Skip to content