Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

25 marca 2019

OGŁOSZENIE VII NABORU WNIOSKÓW

Termin aplikowania: od 28.03.2019 – 12.04.2019 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) · w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, · Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia, […]
22 marca 2019

WYNIKI VI NABORU WNIOSKÓW

Termin naboru: od 22.02.2019 – 04.03.2019PRZEDSTAWIAMY LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH NABORU VI. Pobierz Listę
20 lutego 2019

OGŁOSZENIE VI NABORU WNIOSKÓW

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!! Termin aplikowania: od 22.02.2019 – 04.03.2019 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) · w jednej wersji elektronicznej (na […]
6 lutego 2019

II Gala Ekonomii Społecznej w Łomży społecznicy, samorządowcy i organizacje pozarządowe nagrodzone!

              Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowali kolejną Galę Ekonomii Społecznej w Piątnicy. W II Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ok 300 osób, swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, który objął […]
21 stycznia 2019

WYNIKI V NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH TERMIN NABORU 10.12 – 21.12.2018

akces

Informacja o skrzynce poczty elektronicznej AKSES

Skip to content