Aktualności

5 września 2019

Stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie miasta Łomży

Jednym z kluczowych problemów organizacji pozarządowej jest ekonomiczność. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Czy łomżyńskie organizacje pozarządowe mogą konkurować z innymi organizacjami pozarządowymi np. z województwa mazowieckiego? Co jest niezbędne, aby organizację pozarządowe mogły się rozwijać. Jakie […]
2 września 2019

Fundacja Ja i Ty już działa!

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie przedsiębiorstwa społecznego Fundacji Ja i Ty, które prowadzi Wirtualny Salon Gier. Fundacja Ja i Ty zatrudnia osoby z niepełnosprawnością; środki finansowe na założenie podmiotu ekonomii społecznej pochodzą z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Liderka społeczna – Szczególnie chciałabym […]
6 czerwca 2019

Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie

Ekonomia społeczna to termin, który jeszcze szuka swego miejsca w słowniku gospodarczym Polski. W Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej jest już jednak bardzo zadomowiony. Działa tu wiele podmiotów z tej sfery, a kolejne Gale Ekonomii Społecznej budzą wielkie zainteresowanie instytucji i firm. Podlaska Federacja Organizacji […]
4 czerwca 2019

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowały w dniach 31 maja – 01 czerwca 2019 r. Galę Ekonomii Społecznej w Hotelu BELFORT w Piątnicy.

Skip to content