Aktualności

6 grudnia 2018

OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!! Termin aplikowania: od 10.12.2018 r – 21.12.2018 Komplet dokumentów należy złożyć: w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) […]
5 listopada 2018

Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży!

Rozmowa z Tomaszem Wróblewski (kierownikiem biura OWES-u w Łomży) Za nami kolejna runda dotacji OWES-u w Łomży. Ile powstanie przedsiębiorstw społecznych? Tomasz Wróblewski: – Tak, zgadza się. Kolejne podmioty dostaną środki finansowe na rozpoczęcie lub przekształcenie organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne; obecnie jesteśmy w trakcie […]
31 października 2018

Wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych – informacja

Przypominany, że nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe jest prowadzony w trybie ciągłym. Zapraszamy nowe Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy, do składania wniosków – formularze i wzory oświadczeń są dostępne do pobrania w zakładce Wsparcie pomostowe. W przypadku […]
27 września 2018

Wyniki 4 naboru 13-22.08.2018 na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Pojawiła się lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach IV naboru. Wyniki można pobrać TUTAJ – LINK
Skip to content