Aktualności

1 czerwca 2018

Szkolenie dla osób chcących założyć i prowadzić Podmiot Ekonomii Społecznej

Od dnia 28.05.2018r trwa szkolenie dla osób bezrobotnych mające na celu przygotowanie grup założycielskich, którzy nabędą wiedzę z zakresu m.in. prawa pracy, znajomości ustaw, prawa podatkowego, księgowości, zarządzania organizacją. Organizatorzy szkolenia: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, ul Polowa 45 (parter) Przebieg szkolenia: Czas trwania […]
23 maja 2018

GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz KONFERENCJA pt.: „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s”

                                        Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału  w  GALI EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz KONFERENCJI pt.: „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla […]
14 maja 2018

UWAGA! RUSZA I NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE !!!

NABÓR SKIEROWANY DO NOWOUTWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY. NABÓR SKIEROWANY JEST DO PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH I NABORU WNIOSKÓW, KTÓRY TRWAŁ OD 22.01.2018 – 02.02.2018. OFERTA WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAWIERA: –        Podstawowe wsparcie […]
14 maja 2018

UWAGA! RUSZA II NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY.

Termin aplikowania: od 17.05.2018 – 30.05.2018 r. Komplet dokumentów należy złożyć: w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki ) w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia, Wnioskodawcy składają […]
Skip to content