Aktualności

27 sierpnia 2018

UWAGA! RUSZA IV NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

Termin aplikowania: od 13.08.2018 – 22.08.2018 r. 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki ) · w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, · Kserokopia certyfikatu […]
11 sierpnia 2018

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego Projekt „Rozwój ekonomii społecznej” Lista przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie  pomostowe: Fundacja Student na […]
30 lipca 2018

Wyniki 3 naboru 14.06.2018 – 25.06.2018 na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych – LISTA RANKINGOWA

W załączniku wyniki 3 naboru na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Lista rankingowa – pobierz
16 lipca 2018

Ruszył 4 nabór na założenie przedsiębiorstwa społecznego!

Ruszył czwarty już nabór na o dotację na założenie bądź przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach programu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”. Dokumenty można aplikować do biura projektu przy ul. Polowa 45. Wsparcie otrzyma 20 osób. – Ta forma wsparcia daje […]
Skip to content