Aktualności

16 lipca 2018

Ruszył 4 nabór na założenie przedsiębiorstwa społecznego!

Ruszył czwarty już nabór na o dotację na założenie bądź przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach programu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”. Dokumenty można aplikować do biura projektu przy ul. Polowa 45. Wsparcie otrzyma 20 osób. – Ta forma wsparcia daje […]
2 lipca 2018

Subregion Łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Z tego powodu Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych kolejny już raz zorganizowała galę ekonomii społecznej, w ramach której zostali wyróżnieni społecznicy i samorządowcy, aktywnie wspierający organizacje […]
2 lipca 2018

Dotacje na własną działalność gospodarczą! – dokumenty można składać w biurze Stowarzyszenia EUROPARTNER w Łomży, przy ul. Polowej 45.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!” już dziś możesz złożyć dokumenty, dzięki którym będziesz mógł uzyskać dotację na własną działalność gospodarczą. Uczestnikiem projektu może osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: ma ukończone 30 lat, jest osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub […]
26 czerwca 2018

Przyznano kolejne wsparcie pomostowe

Fundacja L złożyła wniosek o wsparcie pomostowe, który został pozytywnie oceniony.  Przypominamy, że w związku z ostatnią zmianą Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego, Przedsiębiorstwa Społeczne kwalifikujące się do wsparcia mogą składać wnioski w trybie ciągłym.