Aktualności

25 marca 2019

OGŁOSZENIE VII NABORU WNIOSKÓW

Termin aplikowania: od 28.03.2019 – 12.04.2019 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) · w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, · Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia, […]
22 marca 2019

WYNIKI VI NABORU WNIOSKÓW

Termin naboru: od 22.02.2019 – 04.03.2019PRZEDSTAWIAMY LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH NABORU VI. Pobierz Listę
20 lutego 2019

OGŁOSZENIE VI NABORU WNIOSKÓW

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!! Termin aplikowania: od 22.02.2019 – 04.03.2019 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) · w jednej wersji elektronicznej (na […]
6 lutego 2019

II Gala Ekonomii Społecznej w Łomży społecznicy, samorządowcy i organizacje pozarządowe nagrodzone!

              Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowali kolejną Galę Ekonomii Społecznej w Piątnicy. W II Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ok 300 osób, swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, który objął […]
Skip to content