Aktualności

21 stycznia 2019

WYNIKI V NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH TERMIN NABORU 10.12 – 21.12.2018

18 stycznia 2019

II Gala ekonomii społecznej – rejestracja uczestników

W dniach 1 – 2 lutego odbędzie się II Gala Ekonomii Społecznej w Piątnicy oraz Konferencja pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Organizatorem wydarzenia jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Rozmowa […]
16 stycznia 2019

Kolejne przedsiębiorstwo społeczne w Łomży

Symboliczny czek o wartości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności został tym razem przekazany Fundacji JA i TY. Nowy podmiot ekonomii społecznej rozpoczyna działalność w branży wirtualnej rozrywki. Dotacja pochodzi z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.  Tworzenie nowych podmiotów społecznych jest niezwykle ważne. Wiemy […]
6 grudnia 2018

OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!! Termin aplikowania: od 10.12.2018 r – 21.12.2018 Komplet dokumentów należy złożyć: w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) […]
Skip to content