Aktualności

26 czerwca 2018

Przyznano kolejne wsparcie pomostowe

Fundacja L złożyła wniosek o wsparcie pomostowe, który został pozytywnie oceniony.  Przypominamy, że w związku z ostatnią zmianą Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego, Przedsiębiorstwa Społeczne kwalifikujące się do wsparcia mogą składać wnioski w trybie ciągłym.
21 czerwca 2018

Reportaż o ekonomii społecznej w Łomży i okolicach

21 czerwca 2018

Ekonomia społeczna – sznasa dla gmin i osób wykluczonych [wywiad z Tomaszem Wróblewskim]

– Ekonomia społeczna jest szansą, aby osoby wykluczone społecznie (długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne) mogły kształtować na nowo swoje życie – mówi Tomasz Wróblewskim, kierownik biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, w rozmowie z Marą Jankowską. Marta Jankowska: – Dlaczego ekonomia społeczna jest tak ważna? Tomasz […]
19 czerwca 2018

Integracja III sektora i podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego

Skip to content