Aktualności

5 listopada 2018

Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży!

Rozmowa z Tomaszem Wróblewski (kierownikiem biura OWES-u w Łomży) Za nami kolejna runda dotacji OWES-u w Łomży. Ile powstanie przedsiębiorstw społecznych? Tomasz Wróblewski: – Tak, zgadza się. Kolejne podmioty dostaną środki finansowe na rozpoczęcie lub przekształcenie organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne; obecnie jesteśmy w trakcie […]
31 października 2018

Wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych – informacja

Przypominany, że nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe jest prowadzony w trybie ciągłym. Zapraszamy nowe Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy, do składania wniosków – formularze i wzory oświadczeń są dostępne do pobrania w zakładce Wsparcie pomostowe. W przypadku […]
27 września 2018

Wyniki 4 naboru 13-22.08.2018 na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Pojawiła się lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach IV naboru. Wyniki można pobrać TUTAJ – LINK
27 sierpnia 2018

UWAGA! RUSZA IV NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

Termin aplikowania: od 13.08.2018 – 22.08.2018 r. 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki ) · w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, · Kserokopia certyfikatu […]
Skip to content