Aktualności

19 czerwca 2018

Subregion łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Jak przyznaje Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Subregion Łomżyński nadaje pod tym względem kierunek w całym województwie. Jest prekursorem innowacyjnych rozwiązań w ekonomii społecznej. […]
15 czerwca 2018

WYNIKI 2 NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH LISTA RANKINGOWA 2 NABORU 17.05.2018 – 30.05.2018

LISTA RANKINGOWA Pobierz tutaj
11 czerwca 2018

WYNIKI 1 NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin aplikowania: od 17.05.2018 – 30.05.2018 r. LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 1) PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE: FUNDACJA ZDROWA ŻYWNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH: 1) PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE: FUNDACJA ZDROWA ŻYWNOŚĆ Zapraszamy kolejne przedsiębiorstwa społeczne, które podpisały już umowy o dofinansowanie, do aplikowania o wsparcie pomostowe (odnośnik do regulaminu i […]
11 czerwca 2018

UWAGA! RUSZA III NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

Termin aplikowania: od 14.06.2018 – 25.06.2018 r. Komplet dokumentów należy złożyć: w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki ) w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia, Wnioskodawcy składają […]
Skip to content