Aktualności

11 sierpnia 2018

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego Projekt „Rozwój ekonomii społecznej” Lista przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie  pomostowe: Fundacja Student na […]
30 lipca 2018

Wyniki 3 naboru 14.06.2018 – 25.06.2018 na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych – LISTA RANKINGOWA

W załączniku wyniki 3 naboru na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Lista rankingowa – pobierz
16 lipca 2018

Ruszył 4 nabór na założenie przedsiębiorstwa społecznego!

Ruszył czwarty już nabór na o dotację na założenie bądź przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach programu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”. Dokumenty można aplikować do biura projektu przy ul. Polowa 45. Wsparcie otrzyma 20 osób. – Ta forma wsparcia daje […]
2 lipca 2018

Subregion Łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Z tego powodu Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych kolejny już raz zorganizowała galę ekonomii społecznej, w ramach której zostali wyróżnieni społecznicy i samorządowcy, aktywnie wspierający organizacje […]
Skip to content