Aktualności

19 czerwca 2018

Integracja III sektora i podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego

19 czerwca 2018

Subregion łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Jak przyznaje Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Subregion Łomżyński nadaje pod tym względem kierunek w całym województwie. Jest prekursorem innowacyjnych rozwiązań w ekonomii społecznej. […]
15 czerwca 2018

WYNIKI 2 NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH LISTA RANKINGOWA 2 NABORU 17.05.2018 – 30.05.2018

LISTA RANKINGOWA Pobierz tutaj
11 czerwca 2018

WYNIKI 1 NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin aplikowania: od 17.05.2018 – 30.05.2018 r. LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 1) PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE: FUNDACJA ZDROWA ŻYWNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH: 1) PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE: FUNDACJA ZDROWA ŻYWNOŚĆ Zapraszamy kolejne przedsiębiorstwa społeczne, które podpisały już umowy o dofinansowanie, do aplikowania o wsparcie pomostowe (odnośnik do regulaminu i […]
Skip to content