Aktualności

11 czerwca 2018

UWAGA! RUSZA III NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

Termin aplikowania: od 14.06.2018 – 25.06.2018 r. Komplet dokumentów należy złożyć: w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki ) w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy, Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia, Wnioskodawcy składają […]
11 czerwca 2018

Ekonomia społeczna jednym z priorytetów

– Temat ekonomii społecznej jest dla mnie bardzo ważny i bliski – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podczas briefingu prasowego, który odbył się w środę 6 czerwca w Urzędzie Miejskim. W jego trakcie został przekazany czek dotacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie spółdzielni socjalnej […]
6 czerwca 2018

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Wprowadzono zmianę w Regulaminie przyznawania wsparcia pomostowego w zakresie organizacji naborów – nowy regulamin zakłada cykliczność naborów zależną od terminu podpisania umowy o dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych Przedsiębiorstwach Społecznych. Każde nowopowstałe Przedsiębiorstwo Społeczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie utworzenia miejsc pracy będzie miało […]
1 czerwca 2018

Szkolenie „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej”

Dnia 29.05.2018r w Restauracji & Barze Millenium w Grajewie odbyło się szkolenie w ramach współpracy ROPS -u z OWES-em w Łomży. Temat szkolenia: Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej Organizatorzy szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białystoku. […]
Skip to content