Adm_dk_2017

20 lutego 2019

OGŁOSZENIE VI NABORU WNIOSKÓW

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!! Termin aplikowania: od 22.02.2019 – 04.03.2019 1. Komplet dokumentów należy złożyć: · w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) · w jednej wersji elektronicznej (na […]
6 lutego 2019

II Gala Ekonomii Społecznej w Łomży społecznicy, samorządowcy i organizacje pozarządowe nagrodzone!

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowali kolejną Galę Ekonomii Społecznej w Piątnicy. W II Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ok 300 osób, swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, który objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem. Podczas Konferencji […]
18 stycznia 2019

II Gala ekonomii społecznej – rejestracja uczestników

W dniach 1 – 2 lutego odbędzie się II Gala Ekonomii Społecznej w Piątnicy oraz Konferencja pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Organizatorem wydarzenia jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Rozmowa […]
16 stycznia 2019

Kolejne przedsiębiorstwo społeczne w Łomży

Symboliczny czek o wartości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności został tym razem przekazany Fundacji JA i TY. Nowy podmiot ekonomii społecznej rozpoczyna działalność w branży wirtualnej rozrywki. Dotacja pochodzi z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.  Tworzenie nowych podmiotów społecznych jest niezwykle ważne. Wiemy […]
Skip to content