Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

10 kwietnia 2018

Przedstawiciele OWES – u w Łomży na spotkaniu Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnością.

W minioną środę odbyło się posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnością. W trakcie spotkania podsumowane zostały działania podejmowane przez jej członków. – W mojej ocenie ta rada funkcjonuje bardzo dobrze i z roku na rok Państwa aktywność jest coraz szersza oraz skuteczniejsza. […]
31 marca 2018

Życzenia świąteczne

19 marca 2018

Szkoła Liderów Społecznych

Jeżeli aktywnie działasz lub chcesz zacząć działać w swojej społeczności, lubisz robić coś dla innych, chcesz zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i potrafisz zachęcić do działania innych  SZKOŁA LIDERA SPOŁECZNEGO organizowana przez  Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej  w Białymstoku oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży organizowana […]
15 marca 2018

Szkolenie z FIO

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, tzw. FIO. Termin: 20-21.03.2018r.; 22, 23, 26 marzec 2018 r. – Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie przygotowywania wniosków – FIO Miejsce szkolenia: ul. Polowa 45, 18-400 Łomża […]
12 marca 2018

Wyniki oceny wniosków

  Przedstawiamy Państwu listę rankingową 1 naboru wniosków: ZOBACZ LISTĘ 
akces

Informacja o skrzynce poczty elektronicznej AKSES