Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

11 sierpnia 2018

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego Projekt „Rozwój ekonomii społecznej” Lista przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie  pomostowe: Fundacja Student na […]
30 lipca 2018

Wyniki 3 naboru 14.06.2018 – 25.06.2018 na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych – LISTA RANKINGOWA

W załączniku wyniki 3 naboru na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Lista rankingowa – pobierz
16 lipca 2018

Ruszył 4 nabór na założenie przedsiębiorstwa społecznego!

Ruszył czwarty już nabór na o dotację na założenie bądź przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach programu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”. Dokumenty można aplikować do biura projektu przy ul. Polowa 45. Wsparcie otrzyma 20 osób. – Ta forma wsparcia daje […]
2 lipca 2018

Subregion Łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Z tego powodu Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych kolejny już raz zorganizowała galę ekonomii społecznej, w ramach której zostali wyróżnieni społecznicy i samorządowcy, aktywnie wspierający organizacje […]
2 lipca 2018

Dotacje na własną działalność gospodarczą! – dokumenty można składać w biurze Stowarzyszenia EUROPARTNER w Łomży, przy ul. Polowej 45.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!” już dziś możesz złożyć dokumenty, dzięki którym będziesz mógł uzyskać dotację na własną działalność gospodarczą. Uczestnikiem projektu może osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: ma ukończone 30 lat, jest osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub […]
akces

Informacja o skrzynce poczty elektronicznej AKSES

Skip to content