Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

16 stycznia 2019

Kolejne przedsiębiorstwo społeczne w Łomży

Symboliczny czek o wartości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności został tym razem przekazany Fundacji JA i TY. Nowy podmiot ekonomii społecznej rozpoczyna działalność w branży wirtualnej rozrywki. Dotacja pochodzi z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.  Tworzenie nowych podmiotów społecznych jest niezwykle ważne. Wiemy […]
6 grudnia 2018

OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!! Termin aplikowania: od 10.12.2018 r – 21.12.2018 Komplet dokumentów należy złożyć: w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki) w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) […]
5 listopada 2018

Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży!

Rozmowa z Tomaszem Wróblewski (kierownikiem biura OWES-u w Łomży) Za nami kolejna runda dotacji OWES-u w Łomży. Ile powstanie przedsiębiorstw społecznych? Tomasz Wróblewski: – Tak, zgadza się. Kolejne podmioty dostaną środki finansowe na rozpoczęcie lub przekształcenie organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne; obecnie jesteśmy w trakcie […]
31 października 2018

Wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych – informacja

Przypominany, że nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe jest prowadzony w trybie ciągłym. Zapraszamy nowe Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy, do składania wniosków – formularze i wzory oświadczeń są dostępne do pobrania w zakładce Wsparcie pomostowe. W przypadku […]
27 września 2018

Wyniki 4 naboru 13-22.08.2018 na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Pojawiła się lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach IV naboru. Wyniki można pobrać TUTAJ – LINK
akces

Informacja o skrzynce poczty elektronicznej AKSES

Skip to content