Grupa docelowa nr 1

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROJEKTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ ( Z ZAKRESIE SZKOLEŃ OGÓLNYCH Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ DORADZTWA GRUPOWEGO Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ)- GRUPA DOCELOWA NR 1.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia i doradztwo – POBIERZ

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z opisem planowanych działań – POBIERZ

3. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

5. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ

Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.

Skip to content