Grupa docelowa nr 4

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH- grupa docelowa 4.

Dokumenty do pobrania
1. Formularz zgłoszeniowy instytucji – POBIERZ
2. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wydelegowanej przez podmiot do uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
3. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ