Grupa docelowa nr 5

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA LOKALNYCH LIDERÓW W ZAKRESIE SZKOLEŃ Z ANIMACJI LOKALNEJ- Grupa docelowa nr 5.

Dokumenty do pobrania
1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej ( szkolenia lokalni liderzy) –POBIERZ
2. Portfolio kandydata na szkolenia lokalnych liderów oraz opis planowanych działań w zakresie aktywizacji i mobilizacji społeczności lokalnej do podejmowania oddolnej inicjatywy
3. Umowa uczestnictwa w projekcie –POBIERZ
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ