Grupa docelowa nr 6

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRE CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIACH  ANIMACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ” W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM

Organizacja spotkań w szkołach ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej. Spotkania w szkołach organizowane są ze względu na inicjatywę i przedsiębiorczość osób młodych w zakresie wolontariatu i działań zmierzających do zakładania NGO’s. Osoby młode ze szkół ponadgimnazjalnych stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Uświadomienie ich o istnieniu możliwości rozwoju zawodowego w obszarze ekonomii społecznej zwiększy ich świadomość i wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy, otworzy nowe możliwości. Spotkania prowadzone będą po zajęciach lekcyjnych lub w ich trakcie, w zależności od preferencji danej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wydelegowanej przez podmiot do uczestnictwa w projekcie POBIERZ
  2. Formularz zgłoszeniowy instytucji – szkoły POBIERZ
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie POBIERZ
  4. Umowa POBIERZ
  5. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetrwanie danych osobowych POBIERZ
    Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.
  6. Lista obecności POBIERZ
Skip to content