Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Ogłoszenie rekrutacyjne Grupa Docelowa 2
12 października 2017

Termin 28-29 lipiec 2017

Rozpoczęcie: godz. 9.00, Miejsce: Łomża, ul. Polowa 45

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub poszukujesz pracy, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje bezpłatne szkolenia dla osób fizycznych, które planują założenie w przyszłości swojej działalności.

Po szkoleniu nabędziesz praktyczną umiejętność założenia własnej działalności, podstaw w zarządzaniu, prawie pracy, rachunkowości i marketingu.

 

Szkolenia te swoim zakresem obejmują tematykę:

  1. Zakładanie działalności gospodarczej.
    Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, aspekty prawne w działalności w sektorze ekonomii społecznej
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej)
  3. Zarządzanie organizacją i ludźmi, planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  4. Zarządzanie finansowe, rachunkowe, księgowe działalności w sferze ekonomii społecznej
  5. Tworzenie biznesplanów oraz marketingu (w tym badań rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwania klientów, budowania szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES.

 

Szkolenia obejmują powiaty: zambrowski, kolneński, łomżyński, m. Łomżę, grajewski, wysokomazowiecki.
Szkolenia będą odbywały się również w Łomży, Zambrowie, Kolnie, Grajewie.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swojego udziału na poniższe dane kontaktowe.

 

Tadeusz Czubowski

Doradca Kluczowy
Europartner AKIE
Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej
Ul. Polowa 45, parter, 18-400 Łomża, Budynek NOT
Tel. 794 000 782
e-mail: lomza.europartner@gmail.com

 

  

Projekt realizowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Europartner AKIE wspólnie
z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Skip to content