Rusza nabór wniosków – I runda dotacyjna w Łomży do 02.02.2018

Bezzwrotne dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
12 grudnia 2017
Władze miasta otwarte na ekonomię społeczną
1 lutego 2018

Nabór wniosków – pierwsza runda dotacyjna w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Termin aplikowania: od 22.01.2018 r. do 02.02.2018 r.

  1. Komplet dokumentów należy złożyć:
    • w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki )
    • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy,
    • Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia,
  1. Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI ) osobiście w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Polowa 45, parter, 18-400 Łomża, w godzinach jego funkcjonowania (od 8 do 16) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES).
  2. Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”– rekrutacja/nabór” w zależności od numeru ogłoszonego naboru wraz z danymi wnioskodawcy (imię nazwisko, adres zamieszkania).
  3. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną –BP zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w „Regulaminie Przyznawania Dotacji”(POBIERZ) w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Załączniki do dotacji znajdują się na stronie: https://przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-2/

Skip to content