Władze miasta otwarte na ekonomię społeczną

Rusza nabór wniosków – I runda dotacyjna w Łomży do 02.02.2018
17 stycznia 2018
O działaniach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży
1 lutego 2018

W ubiegłym tygodniu prezydent miasta Mariusz Chrzanowski spotkał się z Tomaszem Wróblewskim, kierownikiem biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży oraz przedstawicielem Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej – Marcinem Pieńkowskim. Tematem rozmów był kierunek rozwoju ekonomii społecznej, zarówno w Łomży i jak jej okolicach.

– Spółdzielnie socjalne osób prawnych oraz Centrum Integracji Społecznej stanowią ważny element wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z jednej strony można cieszyć się, że bezrobocie w mieście spada, ale nie można zapominać o osobach, których dotknęła trudna sytuacja zawodowa i pozostają długo bez pracy – mówi prezydent Łomży. Mariusz Chrzanowski dodaje, że spółdzielnie socjalne mogą również pełnić zadania w sferze użyteczności publicznej, takie jak np. opieka nad osobami starszymi i zależnymi. Zauważa w tym aspekcie niszę rynkową, bo często firmy komercyjne nie są zainteresowane świadczeniem takich usług ze względu na szacowany zysk. – Spółdzielnie socjalne osób prawnych działają głównie dla reintegracji zawodowej i społecznej – podkreśla. Istotną kwestią jest tu również ekonomia. Miasto może zlecać spółdzielniom socjalnym osób prawnych tzw. zamówienia „in house” co może mieć przełożenie na oszczędności dla budżetu miejskiego.

Podstawową instytucją wsparcia ekonomii społecznej w naszym mieście jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży (Stowarzyszenia Europartner A K I E), który świadczy usługi doradztwa dla już istniejących spółdzielni socjalnych (prawne, marketingowe, finansowe i osobowe) oraz szkoli osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej, fundacji i stowarzyszenia) czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie finansowe w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę (tj. osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do III profilu przez PUP oraz osoby niepełnosprawne), a także z wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego do wysokości 1000 zł w pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania oraz do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności. Ponadto działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży są ukierunkowane na szkolenia dla instytucji samorządowych.

– Chcemy wyjść naprzeciw instytucjom samorządowym. Proponujemy szkolenia z zakresu powołania spółdzielni socjalnych osób prawnych – podkreśla Tomasz Wróblewski. – W naszym województwie taka inicjatywa miałaby wymiar innowacyjny i może być skutecznym instrumentem wychodzenia z długotrwałego bezrobocia. Jeżeli przyjmiemy pewien sposób myślenia, który polega na tym, że osoby długotrwale bezrobotne z Urzędu Pracy trafiają do Centrum Integracji Społecznej, tam nabywają nowe umiejętności zawodowe i społeczne a potem są zatrudniane przez spółdzielnie socjalną osób prawnych to możemy mówić o skutecznym instrumencie zmniejszającym skalę biernych form pomocy (np. świadczenia socjalne) na rzecz formy aktywnej – wyjaśnia.

Spółdzielnia socjalna osób prawnych może być powołana przez dwie gminy lub przez gminę i organizację pozarządową. Doskonałym przykładem spółdzielni socjalnej osób prawnych jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service. Zadaniem spółdzielni jest świadczenie usług na rzecz Miasta Brzeziny np. bezprecedensowym wydarzeniem było zlecenie zadań zakresu zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych czy realizacja zadań z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 związanych z rewitalizacją społeczną.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej – Marcin Pieńkowski podkreślał, że temat należy szeroko przedstawić lokalnej społeczności ze względu na znaczną innowacyjność, dla większości mieszkańców miasta i przyległych gmin z pewnością będzie to nowość, która może być niezrozumiała. Konkludując stosując metodę „krok po kroku” możemy stać się miastem innowacyjnym w zakresie ekonomii społecznej.

Źródło: www.lomza.pl

Skip to content