Dotacje FIO dla organizacji pozarządowych na działania i remonty

Narodowy Instytut Wolności – nowe życie organizacji pozarządowych
6 marca 2018
Wyniki oceny wniosków
12 marca 2018

– Do 29. marca można składać wnioski na dotacje tegorocznego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla stowarzyszeń, fundacji, kółek rolniczych, cechów rzemieślniczych czy klubów sportowych, jeśli nie będzie to działalność komercyjna, ale na aktywizację społeczeństwa i obywateli, wzmocnienie i rozwój organizacji pozarządowych – zapowiedział w Łomży Piotr Krygiel, zastępca dyrektora NIW – Narodowego Instytutu Wolności, szacując, że budżet na dotacje NGO może wynieść 120 do 130 milionów złotych. Słuchało dobrej nowiny w Parku Przemysłowym Łomża ok. 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych – tak jak Hanka Gałązka, prezes oddziału Wspólnoty Polskiej w Łomży, która od 2010 roku trzykrotnie dostała dofinansowanie ok. 80 000 złotych na 2 tygodnie wspólnego wypoczynku nad morzem dla 50 nastolatków ze szkół polskich na Litwie i 10 ze szkół w Łomży.

Główny cel wydatkowania z kasy państwa polskiego tylu milionów złotych na NGO to zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na życie publiczne. Jednocześnie to próba wzmocnienia małych i średnich stowarzyszeń w terenie, które nie mają siły przebicia medialnego, wielkiego majątku czy znanych akcji ogólnopolskich i twarzy społeczników celebrytów. Ogromną zmianą, w stosunku do poprzednich konkursów FIO na dotacje rządowe, jest zniesienie obowiązku własnego wkładu organizacji pozarządowej do sumy kosztów całkowitych zgłaszanego projektu. W tym celu uruchomiona jest strona internetowa z regulaminem i warunkami udziału: fio.niw.gov.pl.
– Ubiegające się o dotację stowarzyszenia czy fundacje nie muszą mieć statusu organizacji pożytku publicznego, jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę o wartości od 20 do 400 tysięcy zł, jednak jeśli będzie ona operatorem dla iluś młodszych organizacji pozarządowych, mających do 30 miesięcy, albo grup nieformalnych, to wartość projektu może wynosić do miliona zł i być rozliczna w ciągu 2 lat – podawał ciekawe, praktyczne szczegóły otwartego konkursu FIO wicedyrektor NIW. Wśród tegorocznych ciekawostek i nowinek jest godzina pracy administracyjnej i pomocniczej na rzecz NGO – wyceniona na 30 zł, natomiast praca eksperta NGO – na 100 zł za godzinę. Do oceny wniosków w konkursie FIO 2018 zgłosiło się ponad 450 ekspertów – oceniać w finale kilka tysięcy prawdopodobnych zgłoszeń z całego kraju, i ile nawet nie kilkakrotnie więcej, będzie ponad 200. Kolejny dobry komunikat dla organizacji pozarządowych jest taki, że mogą one w projekcie mieć do 25 procent kosztów obsługi zadania, co oznacza, że będą mogły opłacić pracowników. Podobnie mogą włączyć do budżetu projektu inne koszty, związane z własnym rozwojem instytucjonalnym, jak remont biura, wyposażenie, sprzęt komputerowy, wpisowe na szkolenia, udział w konferencji.
– Nigdy nie było tak, żebyśmy mogli pieniądze z dotacji przeznaczyć na zakup sprzętu, remonty czy wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w okresie trwania projektu – skomentował radośnie Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Białegostoku. Jednocześnie sam zachęcił do udziału w konsultacjach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej przy ul. Polowej 45 w Łomży i zapowiedział, że społecznicy mogą skorzystać – poza konkursem FIO – z kilku innych źródeł grantów, na co niebawem OWES wyda 400 tys. zł i ma jeszcze w dyspozycji kilka milionów.
Mirosław R. Derewońko
www.4lomza.pl
Skip to content