Szkolenie z FIO

Wyniki oceny wniosków
12 marca 2018
Szkoła Liderów Społecznych
19 marca 2018
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, tzw. FIO.

Termin: 20-21.03.2018r.;

22, 23, 26 marzec 2018 r. – Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie przygotowywania wniosków – FIO

Miejsce szkolenia: ul. Polowa 45, 18-400 Łomża

Telefon kontaktowy: 794000782

 Czas trwania: 15:00-18:00

PLAN SZKOLENIA:

  1. Ekonomizacja stowarzyszeń, fundacji; możliwość pozyskania dotacji oraz funduszy na funkcjonowanie Przedsiębiorstw społecznych
  2. FIO 2018-Rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych-  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; omówienie oferty, wniosku, regulaminu ze szczególnym zwróceniem uwagi na otrzymanie dodatkowych punktów w aplikowaniu o środki
  3. Możliwość aplikowania i pozyskiwania grantów dla przedsiębiorstw społecznych np. NESsT Empowers

PROWADZĄCYM SPOTKANIE BĘDZIE:

Piotr Janewicz- absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej – zwłaszcza projektów współfinansowanych ze środków UE. Od 2010 roku współautor licznych artykułów o tematyce zarządzania projektami, współautor skryptów opracowywanych jako content do platform e-learningowych z zakresu zarządzania i funduszy strukturalnych.

Ekspert w dziedzinie:
• Przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach różnych programów operacyjnych..
• Zarządzania projektami.
• Aplikowania o międzynarodowe granty, w tym z Komisji Europejskiej

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie przygotowywania wniosków
  • Szwedzki stół (kawa, herbata, przekąski i inne)
  • Certyfikat
Skip to content