Szkoła Liderów Społecznych

Szkolenie z FIO
15 marca 2018
Życzenia świąteczne
31 marca 2018

Jeżeli aktywnie działasz lub chcesz zacząć działać w swojej społeczności, lubisz robić coś dla innych, chcesz zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i potrafisz zachęcić do działania innych  SZKOŁA LIDERA SPOŁECZNEGO organizowana przez  Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej  w Białymstoku oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży organizowana przez jest dla Ciebie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń przeznaczonych specjalnie dla Liderów Lokalnych.

Rekrutacja trwa od 26 marca 2018r. aż do wyczerpania miejsc. Formularze zgłoszeniowe mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej lub w biurze projektu w Łomży przy ul. Polowej 45 (parter).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktowania się pod numerem telefonu: 794 000 782

 

Cykl szkoleń :

1) Lider społeczny , animator lokalny – Jak stać się liderem? Jak zmieniać swój świat, swoje środowisko? Jak pociągnąć za sobą innych? Jak wyzwolić ich energię? Czy można się tego nauczyć?

2) Efekt Synergii  – przykłady działań liderów społecznych; animatorów społecznych, aktywistów….

3) Aktywne, silne organizacje pozarządowe = społeczeństwo obywatelskie – przegląd środowiska III sektora w Łomży i okolicach. Co można poprawić w działalności organizacji pozarządowych tak, aby miały wpływ na kształt wspólnoty lokalnej – Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży.

4) Pozyskanie dotacji na pobudzenie społeczności lokalnej – FIO, mikrodotacje, środki miejskie. Kto może aplikować;

5) Istota rewitalizacji – wymiar społeczny, Zasady prowadzenia rewitalizacji z uwzględnieniem ekonomii społecznej – praktyka opracowania i realizacji programów rewitalizacji w polskich miastach w ostatnich 3 latach – wnioski i rekomendacje.

6)  Rewitalizacja a rola animatora OWES w planowaniu i wdrożeniu programu ożywienia społeczno – gospodarczego. Narzędzia, metody, instrumenty społecznej rewitalizacji przedstawione na bazie dobrej praktyki rewitalizacji osiedla robotniczego Nikiszowiec.

7) Partycypacja publiczna jako forma zmieniania wspólnoty lokalnej – formy i instrumenty partycypacji publicznej z szczególnym uwzględnieniem nowych technologii informacyjnych – sondaż internetowy. Przykłady wykorzystania nowych technologii informacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii – czy można zastosować e-partycypacje w Polsce na przykładzie Poznania.

8) Z czego nie korzystamy jako wspólnota lokalna – inicjatywa lokalna, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza…

9) Przedsiębiorstwo społeczne – spółdzielnia socjalna – ekonomia społeczna jako element rozwoju wspólnoty lokalnej. Przykłady działających przedsiębiorstw społecznych w Subregionie Łomżyńskim. Instrumenty wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;  zmiany prawne, które umożliwiają powołanie przedsiębiorstwa społecznego.

10) Warsztaty podsumowujące szkołę liderów – Czy wśród nas jest lider społeczny?

Skip to content