Przedsiębiorstwa społeczne dają nie tylko pracę, ale i nadzieję

„Szkoła Liderów Społecznych” z patronatami
12 kwietnia 2018
Kofisport z preferencyjną pożyczką TISE
11 maja 2018

Rozwój spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, spółek non profit to jedno z najciekawszych i wartych wsparcia zjawisk gospodarczych i społecznych w Łomży – nie ma wątpliwości prezydent Mariusz Chrzanowski. O sytuacji tzw. trzeciego sektora w mieście i regionie rozmawiał po raz kolejny z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży – Tomaszem Wróblewskim oraz Marcinem Pieńkowskim z Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Powrót na rynek pracy

Mieszkańcy naszego miasta chcący założyć spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy spółki z. o.o. non profit lub rozwijać już funkcjonujące podmioty mogą skorzystać ze środków finansowych, jakimi dysponuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. W pierwszym naborze przyznano dotacje czterem podmiotom ekonomii społecznej na łączną kwotę 340 tysięcy złotych. Dzięki temu powstanie m.in. spółdzielnia socjalna „Łomżanka” (usługi cateringowe), której władze miejskie wynajmą na preferencyjnych warunkach lokal, co w szczególności pomoże w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego podmiotu ekonomii społecznej. Jak podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski spółdzielnia zapewni trwałe miejsca pracy ludziom bezrobotnym, wracającym na rynek pracy.

Mam nadzieję, że będzie ona doskonałym przykładem reintegracji zawodowej i społecznej – mówi gospodarz Łomży i zapewnia o swojej otwartości na powstające i istniejące już przedsiębiorstwa społeczne. – Jestem świadomy, jakie obowiązki nakłada nowelizacja przepisów o spółdzielniach socjalnych, dlatego będę szukał rozwiązań, aby ułatwić ich funkcjonowanie – dodaje Mariusz Chrzanowski.

Liderka ekonomii społecznej

Sztandarowym przykładem sprawnie funkcjonującej spółdzielni socjalnej nie tylko w Łomży, ale w całym województwie podlaskim, jest spółdzielnia socjalna „Alexis”, którą od początku kieruje prezes Barbara Duda. Założyło ją pięć bezrobotnych mieszkanek Łomży. Było to swego czasu pionierskie przedsiębiorstwo socjalna w mieście. „Alexis” zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów tekstylnych, głównie pościeli oraz artykułów dekoracyjnych z wysokiej jakości tkanin.

Spółdzielnia została utworzona w drugiej połowie 2010 roku. Powstała dzięki wsparciu programowemu Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Pracy w Łomży. Dziś ważnym ogniwem jej działalności jest ścisła współpraca z jednostkami podległymi miastu – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Centrum Integracji Społecznej. W ubiegłym roku spółdzielnia dostała nagrodę specjalną na pierwszej gali Łomżyńskie Anioły Biznesu.

Osoby, którymi zajmuje się CIS nabywają nowe umiejętności zawodowe. Dodatkowym atutem takich działań jest możliwość pozostania w spółdzielni socjalnej na pełen etat po zakończeniu udziału w projekcie – mówi prezes Barbara Duda. Dodaje, iż osoby wykluczone nie powinny być jedynie biernymi odbiorcami świadczeń, a docelowym rozwiązaniem powinno być dla nich świadczenie pracy. – To tzw. transfer warunkowy. Osoby zainteresowane biorą odpowiedzialność za jakość swojej egzystencji i szansę na lepsze życie podsumowuje.

Działalność liderki ekonomii społecznej nie ogranicza się tylko do reintegracji zawodowej. Ważny jest też wymiar społeczny. Prezes Barbara Duda zaangażowała się także w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Ważną inicjatywą w tej sferze jest powołanie Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej, który ma za zadanie promowanie idei ekonomii społecznej i wspomaganie działalności funkcjonujących w Łomży spółdzielni socjalnych poprzez zachęcanie samorządowców do realizacji zapisów ustawowych. Doskonałym przykładem działalności Klastra jest zapewnienie refundacji składek społecznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Lider społeczny potrzebny od zaraz

Ale Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży nie skupia się wyłącznie na podziale dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu łomżyńskiego. Równolegle celem działalności OWES-u jest pobudzenie społeczności lokalnej poprzez Szkołę Liderów Społecznych. Tomasz Wróblewski (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) uważa, że zaangażowanie się jak największej liczby mieszkańców w działania partycypacyjne np. budżet obywatelski, konsultacje społeczne czy panele obywatelskie mogą przynieść korzyści dla rozwoju miasta.

Ciekawym rozwiązaniem jest panel obywatelski, który jest stosowany na szeroką skalę w Wielkiej Brytanii. Tam za przykład może posłużyć miasto Wigan, natomiast w Polsce obserwujemy zastosowanie innowacyjnych narzędzi partycypacji publicznej w Gdańsku, Olsztynie a obecnie w Lublinie. Panel obywatelski został po raz pierwszy zastosowany w Gdańsku w 2016 r. po ulewie zakończonej podtopieniem miasta. Okazało się, że rozwiązanie, które przyjęło miasto na wypadek wydarzeń kryzysowych, nie sprawdziły się. Dlatego postanowiono zaprosić mieszkańców do opracowania nowych rozwiązań. Skład panelu za każdym razem wyłaniany jest z ochotników, którzy spotykają się z ekspertami celem wypracowania rekomendacji mającej rozwiązać problem społeczny. Powyższe zagadnienia zostaną omówione w Szkole Liderów Społecznych, dlatego zachęcam do udziału w naszym działaniu projektowym – wyjaśnia Tomasz Wróblewski.

Oprócz omówienia działań innowacyjnych będą tam poruszone tematy z zakresu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uczestnicy warsztatów znajdą odpowiedzi na następujące pytania: Jak stać się liderem? Jak zmieniać swój świat, swoje środowisko? Jak pociągnąć za sobą innych? Jak wyzwolić ich energię? Czy można się tego nauczyć?
Chętni mogą zgłaszać swój udział osobiście w siedzibie Szkoły Liderów przy ul. Polowej 45 lub, mailowo: przedsiebiorczalomza@gmail.com lub nr tel. 794 000 782.

– Uważam, że kształtowanie wspólnoty lokalnej powinno wykraczać poza możliwość oddania głosu w wyborach raz na cztery lata czy raz na pięć lat. Szczególną rolę upatruję w liderach społecznych i wzmocnieniu organizacji pozarządowych, które działają w Łomży np. mikrodotacje FIO – mówi Marcin Pieńkowski z Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Rola miasta w aspekcie życia społecznego

– Czasami mieszkaniec myśli, że niewiele może uczynić w pojedynkę dla wspólnoty lokalnej, dlatego moją rolą jest zapewnienie odpowiednich narzędzi, które włączą jak największą grupę osób w decydowanie o naszym mieście. Dostrzegam potrzebę takich działań jak Szkoła Liderów Społecznych, dlatego też wspieram działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który zauważa też zmianę społeczną, objawiającą się w postaci przejścia z myślenia „dla obywatela” na rzecz „z obywatelem” oraz tworzeniu rozwiązań i innowacji wspólnie z mieszkańcami.

Pojawia się przy tym potrzeba nowych rozwiązań, np. platforma konsultacji społecznych. Przykładem dobrej praktyki jest platforma online „Konsultacje dla Metropolii Poznań”, która została sfinansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W konsultacjach społecznych można stosować różnego rodzaju narzędzia. Włodarz miasta nie zmyka się na sondaże internetowe, tematyczne kawiarenki obywatelskie czy panele obywatelskie. Dodaje, że to wszystko nie jest łatwe do wdrożenia, jednak inicjatywa warta jest „podjęcia trudu”. narzędzie. Ponadto ciekawym rozwiązaniem są projekty, które włączają mieszkańców w wizję rozwoju miasta, np. Laboratorium Innowacji Miejskich.

– Chciałbym zapewnić, że w moim myśleniu o samorządności, jest miejsce na silny III sektor, dlatego sukcesywnie planuję zwiększać kwotę na zadania publiczne z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej – zaznacza Mariusz Chrzanowski.

Źródło: www.narew.info

Skip to content