Kofisport z preferencyjną pożyczką TISE

Przedsiębiorstwa społeczne dają nie tylko pracę, ale i nadzieję
24 kwietnia 2018
UWAGA! RUSZA II NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY.
14 maja 2018
Spółdzielnia Socjalna Kofisport otrzymała w lutym 2018 roku preferencyjne pożyczki TISE na rozwój. Została ona wykorzystana na zwiększenie wartości majątku trwałego, na zakup łodzi żaglowej oraz kajaków.
  1. POŻYCZKA NA START
Maksymalna kwota- do 100000 PLN. Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy. Maksymalny okres pożyczki- 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy Oprocentowanie roczne- jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP*. Wysokość oprocentowania może zostać obniżone o w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy. Wymagane zabezpieczenia- co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia Koszt pożyczki- brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.
  1. POŻYCZKA NA ROZWÓJ
Maksymalna kwota- do 500000 PLN. Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN. Maksymalny okres pożyczki- 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy Oprocentowanie roczne- pożyczka do kwoty 100 tys. PLN: Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP* Wysokość oprocentowania może zostać obniżona o połowę w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Pożyczka powyżej kwoty 100 tys. PLN: oprocentowanie pożyczki ustalane jest jako oprocentowanie rynkowe (max 8%), które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy. Oprocentowanie to może zostać obniżone maksymalnie do poziomu stopy redyskonta weksli NBP*. Niższe oprocentowanie jest wynikiem przyznania dotacji do oprocentowania
Wymagane zabezpieczenia- co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia Koszt pożyczki- brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. * Na dzień 29 grudnia 2016 stopa redyskonta weksli NBP wynosiła 1,75% Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z takiej pożyczki. Zapraszamy do biura OWES  Łomża przy ul. Polowej 45 (parter) w celu uzyskania większej ilości informacji.
Kofisport z preferencyjną pożyczką TISE
P1080887
P1080888
Twister978_6
P1080818
Skip to content