UWAGA! RUSZA I NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE !!!

UWAGA! RUSZA II NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY.
14 maja 2018
GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz KONFERENCJA pt.: „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s”
23 maja 2018

NABÓR SKIEROWANY DO NOWOUTWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY.

NABÓR SKIEROWANY JEST DO PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH I NABORU WNIOSKÓW, KTÓRY TRWAŁ OD 22.01.2018 – 02.02.2018.

OFERTA WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAWIERA:

–        Podstawowe wsparcie pomostowe  w formie finansowej jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości maksymalnie 1000 zł brutto/ BP.

  • W ramach wsparcia pomostowego, oprócz formy finansowej, podmiot wnioskujący otrzymuje również:

–         wsparcie doradcy biznesowego w zakresie efektywnego wykorzystania przyznanych środków przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz

–        wsparcie w formie szkoleń i wizyt studyjnych  dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego, na których miejsca pracy przyznano dotację.

–        Opcjonalnie, na wniosek podmiotu OWES może przyznać wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, ponoszących kwalifikacje pracowników będących uczestnikami projektu, których miejsca pracy zostały utworzone z wykorzystaniem dotacji z OWES.  Wsparcie dotyczące szkoleń zawodowych dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego musi wiązać się z podniesieniem kwalifikacji zawodowych i odpowiadać rodzajowi prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.

Termin aplikowania: od 17.05.2018 – 30.05.2018 r.

  1. przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży OWES prawidłowo sporządzony Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego -załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek podpisują członkowie/pracownicy przedsiębiorstwa, natomiast na ostatniej stronie przedstawiciele Zarządu uprawnieni do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS.
  3. Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Polowa 45, parter, 18-400 Łomża, w godzinach jego funkcjonowania (od 8 do 16) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES).
  4. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną –BP zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

Aktualna dokumentacja aplikacyjna do znajduje się na stronie: https://przedsiebiorczalomza.pl w zakładce Wsparcie pomostowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w „Regulaminie przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Rozwój ekonomii społecznej”

Skip to content