Szkolenie dla osób chcących założyć i prowadzić Podmiot Ekonomii Społecznej

GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz KONFERENCJA pt.: „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s”
23 maja 2018
Szkolenie „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej”
1 czerwca 2018

Od dnia 28.05.2018r trwa szkolenie dla osób bezrobotnych mające na celu przygotowanie grup założycielskich, którzy nabędą wiedzę z zakresu m.in. prawa pracy, znajomości ustaw, prawa podatkowego, księgowości, zarządzania organizacją.

Organizatorzy szkolenia: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży,
ul Polowa 45 (parter)

Przebieg szkolenia: Czas trwania szkolenia to 5h- 8 godzin dydaktycznych dziennie. Zaplanowano 5 bloków tematycznych:

  1. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, aspekty prawne w działalności w sektorze ekonomii społecznej,
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej),
  3. Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  4. Zarządzanie finansowe, rachunkowe, księgowe działalności w sferze ekonomii społecznej
  5. Tworzenie biznesplanów oraz marketingu (w tym badań rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwania klientów, budowania szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES.)

Osobami prowadzącymi szkolenie są P. Tomasz Wiśniewski oraz Piotr Janewicz. Podczas spotkań prowadzona była żywa dyskusja. Uczestnicy szkolenia zwracali się z wieloma pytaniami i możliwościami rozwiązań konkretnych spraw.

Skip to content