Szkolenie „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej”

Szkolenie dla osób chcących założyć i prowadzić Podmiot Ekonomii Społecznej
1 czerwca 2018
INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ”
6 czerwca 2018

Dnia 29.05.2018r w Restauracji & Barze Millenium w Grajewie odbyło się szkolenie w ramach współpracy ROPS -u z OWES-em w Łomży.

Temat szkolenia: Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej

Organizatorzy szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białystoku. Osoba prowadząca szkolenie: Tomasz Schimanek

Przebieg szkolenia:

  1. Abc ekonomii społecznej: co to jest ekonomia społeczna i jakie podmioty działają w tej sferze
  2. System wsparcia ekonomii społecznej, w tym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
  3. Dlaczego i jak samorządy lokalne mogą wspierać ekonomię społeczną?
  4. Znaczenie ekonomii społecznej w wymiarze regionalnym- założenia projektu „Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie”

 

Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych. Szkolenie spełniło założone cele, jakimi było zapoznanie z tematyką szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Skip to content