INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Szkolenie „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej”
1 czerwca 2018
Ekonomia społeczna jednym z priorytetów
11 czerwca 2018

Wprowadzono zmianę w Regulaminie przyznawania wsparcia pomostowego w zakresie organizacji naborów – nowy regulamin zakłada cykliczność naborów zależną od terminu podpisania umowy o dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych Przedsiębiorstwach Społecznych.

Każde nowopowstałe Przedsiębiorstwo Społeczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie utworzenia miejsc pracy będzie miało miesiąc na złożenie wniosku o pomostówkę. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa społecznego, OWES przyjmie wniosek po tym terminie.

Pozostałe warunki udzielania wsparcia pomostowego pozostają bez zmian.

Nowy regulamin do pobrania TUTAJ.

Dotychczasowy regulamin znajdziesz w ARCHIWUM.

Skip to content