Subregion łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

WYNIKI 2 NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH LISTA RANKINGOWA 2 NABORU 17.05.2018 – 30.05.2018
15 czerwca 2018
Integracja III sektora i podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego
19 czerwca 2018

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Jak przyznaje Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Subregion Łomżyński nadaje pod tym względem kierunek w całym województwie. Jest prekursorem innowacyjnych rozwiązań w ekonomii społecznej.

Z tego powodu Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych kolejny już raz zorganizowała Galę Ekonomii Społecznej oraz konferencję „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO”, w ramach której zostali wyróżnieni społecznicy, i samorządowcy aktywnie wspierający organizacje pozarządowe.

Integracja III sektora NGO

Gościem specjalnym spotkania w hotelu Belfort w Piątnicy był zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Piotr Krygiel, który omówił zasady przyznawania dotacji z konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Obecnie jest on kierowany do organizacji z mniejszych miast i do organizacji pozarządowych, które nie otrzymały dotąd środków z FIO. Warto podkreślić, że współpraca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z organizacjami pozarządowymi przyniosła pierwsze efekty. Dwa projekty FIO, o wartości około 400 tysięcy złotych trafiły do Łomży.

– Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży tylko do końca 2018 roku zamierza stworzyć około 150 nowych miejsc pracy w organizacjach pozarządowych. Szacujemy nawet, że ponad 30 dotacji uda nam się pozyskać dzięki nawiązaniu partnerstw między samymi organizacjami pozarządowymi, a także między samorządami. W województwie podlaskim została stworzona ku temu bardzo dobra atmosfera – wyjaśniał Paweł Backiel, dyrektor OWES-u.

Co ważne, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony jeden konkurs FIO; dodatkowo Instytut planuje uruchomić trzy nowe programy dla organizacji pozarządowych.

Pierwszy dotyczył będzie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Zakłada kilka priorytetów wsparcia. Najważniejszy, to działalność misyjna organizacji oraz ich rozwój instytucjonalny, a także rozwój mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, obywatelskich think-tanków. Drugi to Korpus Solidarności, czyli program wsparcia wolontariatu. Trzeci – Program Wsparcia Organizacji Harcerskich.

Działania podjęte przez OWES prowadzą do integracji III sektora w Subregionie Łomżyńskim. Mam nadzieję, że będzie to miało przełożenie na konkretne wydarzenia – mówił Marcin Pieńkowski, przedstawiciel Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Aktywny samorząd

Przykładem samorządowca, który rozumie potrzebę pomocy osobom wykluczonym jest Krzysztof Kozicki, wójt gminy Piątnica, który odebrał podziękowanie za wsparcie działania OWES w Łomży.

– Będąc starostą łomżyńskim, w okresie dużego bezrobocia dołożyłem starań żeby te narzędzia, które daje ekonomia społeczna wdrożyć w działanie samorządu. Pierwszy partnerski projekt zrealizowaliśmy z gminą Byczyna w 2007 roku. Zależało nam, by przygotować kadrę i zainteresować ludzi ekonomią społeczną. W 2009 roku Urząd Marszałkowski ogłosił pierwsze konkursy na powstanie spółdzielni socjalnych. Stworzyliśmy projekty, pozyskaliśmy środki i tak zaczęły powstawać pierwsze spółdzielnie socjalne. W województwie podlaskim w pewnym momencie było 12 spółdzielni socjalnych, z czego 11 funkcjonowało w Łomży i okolicach – tłumaczył Krzysztof Kozicki.

W rozwój przedsiębiorczości społecznej zaangażowana jest także Łomża, oferując m.in. wynajem lokali na preferencyjnych warunkach dla spółdzielni socjalnych, a także poprzez zlecanie usług dla podmiotów ekonomii społecznej. Usługi cateringowe dla Centrum Integracji Społecznej realizuje Spółdzielnia socjalna Poezja Smaku, a w Spółdzielni socjalnej Alexis jest prowadzona grupa krawiecka celem nauki zawodu dla osób wykluczonych społecznie.

– Ekonomia społeczna pozwala osobom wykluczonym wrócić na rynek pracy. Dodatkowo mogą one realizować swoje pomysły na życie i rozwijać się w każdym aspekcie. Mamy do wykorzystania znaczne środki na aktywizację osób, które chcą tworzyć spółdzielnie socjalne. I w Łomży jes ich coraz więcej. Takim przykładem jest spółdzielnia socjalna „Łomżanka” – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Co dalej?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie realizował kolejne działania, które są przewidziane w projekcie Rozwój Ekonomii Społecznej. Należą do nich wizyty studyjne, które będą miały za zadanie prezentację różnorodnych form prowadzenia przedsiębiorczości społecznej: organizacji pozarządowych w tym prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej i innych. Dodatkowo OWES chce zapoznawać się z kompleksowym systemem rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie działań: spółdzielni socjalnych oraz poznaćmodelowe rozwiązania w obszarze partnerstwa organizacji pozarządowych z samorządem oraz partnerstwa trójsektorowego (NGO, JST oraz biznesu).

– Nieustannie kierujemy działania do fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Osoby, które zgłaszają się do nas mogą zawiązać tzw. grupy inicjatywne celem pozyskania środków finansowych. Udzielamy wsparcia finansowego w kwocie do 20 tysięcy złotych dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, do 1000 zł w pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania oraz do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności – podkreślał Tomasz Wróblewski, przedstawiciel OWES w Łomży.

Nowe miejsca pracy

Kulminacją konferencji było wręczenie przedsiębiorstwom społecznym czeków dotacyjnych. Zarząd Stowarzyszenia Europartner (OWES), Paweł Backiel i Krzysztof Mnich przekazali je: Spółdzielni Socjalnej Łomżanka, Fundacji Zdrowa Żywność, Fundacji „L” i Spółdzielni Socjalnej Concordia.

Dzięki działaniu OWES-u zostanie stworzonych 17 nowych miejsc pracy w tym 15 w Łomży. Obecnie trwa trzeci nabór na założenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Skip to content