Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej

Wyniki 3 naboru 14.06.2018 – 25.06.2018 na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych – LISTA RANKINGOWA
30 lipca 2018
UWAGA! RUSZA IV NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
27 sierpnia 2018

Wsparcie pomostowe w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej


Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju
społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego


Projekt „Rozwój ekonomii społecznej”


Lista przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie  pomostowe:

  1. Fundacja Student na swoim
  2. Fundacja Handel bez ograniczeń
  3. Fundacja Wynajmę 24H
  4. Fundacja Pomóżmy Zuzi z Grajewa
  5. Spółdzielnia Socjalna Łomżanka

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe prowadzony jest w trybie ciągłym.

Skip to content