Wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych – informacja

Wyniki 4 naboru 13-22.08.2018 na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
27 września 2018
Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży!
5 listopada 2018
Przypominany, że nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe jest prowadzony w trybie ciągłym. Zapraszamy nowe Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy, do składania wniosków – formularze i wzory oświadczeń są dostępne do pobrania w zakładce Wsparcie pomostowe.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem OWES.
Skip to content