II Gala ekonomii społecznej – rejestracja uczestników

Kolejne przedsiębiorstwo społeczne w Łomży
16 stycznia 2019
WYNIKI V NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH TERMIN NABORU 10.12 – 21.12.2018
21 stycznia 2019

W dniach 1 – 2 lutego odbędzie się II Gala Ekonomii Społecznej w Piątnicy oraz Konferencja pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Organizatorem wydarzenia jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Rozmowa z Pawłem Backielem – dyrektorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży; prezesem Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

– Przed nami II Gala Ekonomii Społecznej

– Na moment chciałbym wrócić do I Gali Ekonomii Społecznej, która cieszyła dużym zainteresowaniem podmiotów z III sektora z subregionu łomżyńskiego. Wręczyliśmy czeki dotacyjne na powstanie nowych przedsiębiorstw społecznych i dziś możemy oglądać pierwsze owoce naszej wytężonej pracy. Doskonałym przykładem jest Spółdzielnia Łomżanka czy Fundacja Zdrowa Żywność, które rozwijają się zdobywając nowych klientów. Mamy nadzieję teraz będzie podobnie; wręczymy czeki dotacyjne dla nowych przedsiębiorstw społecznych. To jest jeden aspekt naszego spotkania. Drugim jest chęć podniesienia kompetencji organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

– Co ma Pan na myśli używając terminu „podniesienie kompetencji”?

– Odnoszę się zawsze do trzech atrybutów tj. wiedzy, umiejętności i postawy. Pokrótce charakteryzując, zależy mi osobiście, aby organizacje pozarządowe miały wiedzę o tym co dzieje się w III sektorze. Tutaj chciałbym podkreślić szczególną rolę Narodowego Instytutu Wolności, który wprowadza szereg zmian np. nowe programy grantowe i ułatwienia w aplikowaniu o środki finansowe. Postanowiłem zaprosić Wojciecha Jachimowicza, Przewodniczącego Rady NIW, aby podmioty mogły uzyskać informację tzw. pierwszej ręki.

Oczywiście sama wiedza nie wystarczy, dlatego tak ważne jest zdobycie umiejętności, które najlepiej jest nabyć poprzez specjalistyczne szkolenia: w jaki sposób aplikować o środki finansowe, jak stosować metodę uczenia się na własnych błędach. Czyli, nie zrażamy się jak zostanie odrzucony nasz wniosek; tylko chcemy go ulepszyć poprawić i jeszcze raz spróbować.


– Dochodzimy do trzeciego atrybutu czyli odpowiedniej postawy…

– Według mnie to postawa proaktywna – to nastawienie do działania, które charakteryzuje się chęcią zmieniania naszej rzeczywistości na lepsze, a to właśnie mają zapisane swoim DNA organizację pozarządowe. Podam przykład: z pomocą doradców Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży dwie organizację dostały środki finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na działanie pn. Spotkanie z Niepodległą. Projekt był kierowany do łomżyńskich seniorów i został przyjętyz entuzjazmem. Realizatorzy otrzymali moc podziękowań. 

– Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podjął decyzję o powołaniu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe. Nominację otrzymał również Pan.

– Tak. Nominację odebrałem w listopadzie z rąk wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, jest to zaszczyt, że mogę reprezentować organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Mam nadzieję, że współpraca zaowocuje rozwiązaniami, które poprawią sytuację organizacji pozarządowych w naszym województwie. Również chciałbym podkreślić, że jestem otwarty na pomoc oraz współpracę z III sektorem.


Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne do udziału w konferencji zaplanowanej w Piątnicy na 1 i 2 lutego. Podmioty ekonomii społecznej będą mogły wystawić stoiska, aby zaprezentować swoją prezentacji swojej działalności.

Zapraszamy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, gdzie odbywa się rejestracja uczestników: ul. Polowa 45 (parter), 18-400 Łomża, tel. 794 000 782.

Narew Info|www.narew.info

Skip to content