Przed nami III Gala Ekonomii Społecznej

Wsparcie dla spółdzielni socjalnej „Alexis”
24 maja 2019
Lista Rankingowa – przedsiębiorstwa społeczne
30 maja 2019

W dniach 31.05 – 01.06.2019 r. w Hotelu Belfort odbędzie się III Gala Ekonomii Społecznej w Piątnicy oraz Konferencja pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży wraz z Prezydentem Miasta Łomża Mariuszem Chrzanowskim zapraszają organizację pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne do udziału „święcie” III sektora.

Cele konferencji

Cel Gali ekonomii społecznej jest jasny – to upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców Łomży o działalności miejscowych organizacji pozarządowych i aktywności lokalnych liderów życia społecznego. Na gali zostaną nagrodzone w kilku kategoriach, najaktywniejsze podmioty ekonomii społecznej z Łomży i wyróżnione najwybitniejsze osobowości zaangażowane w działalność społeczną i wolontaryjną.

– Oprócz nagrodzenia organizacji pozarządowych i liderów życia społecznego w Łomży wręczymy czeki dotacyjne dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych: Fundacja Cyfrowy Horyzont, Fundacja Bezpieczny Motocross, Fundacja Pomoc na Drodze, Fundacja KOMPANIA KRESOWA, Fundacja EKO ŁOMŻA, Spółdzielnia Socjalna Przystanek – podkreśla prezes Paweł Backiel (Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych). Ważnym aspektem konferencji będzie przedstawienie szans, możliwości i zasad współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Marszałkowskim. Wykład poprowadzi Pełnomocnik zarządu ds. Organizacji Pozarządowych Pani Katarzyna Ancipiuk – dodaje Paweł Backiel.

Działanie OWES w Łomży

Rok 2018 r był pracowity dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży;

– dziś możemy pochwalić się, że powstało 12 przedsiębiorstw społecznych w Łomży (Spółdzielnia socjalna Łomżanka, Fundacja L, Fundacja Ja i Ty, Fundacja Dr Otis, Sp. Z.O.O. Naturall, Spółdzielnia socjalna Gryfin, Spółdzielnia socjalna Uśmiech Zdrowia, Spółdzielnia socjalna Fenix, Fundacja Inicjatyw lokalnych Media Polska, Fundacja Eko Łomża, Fundacja Kompania Kresowa, Fundacja Cyfrowy Horyzont) oraz jedne przedsiębiorstwo dostało środki finansowe na dołączenie członków (Spółdzielnia socjalna Alexis) – mówi Tomasz Wróblewski (kierownik OWES – u w Łomży).

– Oznacza to, że 59 osób, które ze względu na bezrobocie, problemy zdrowotne, niepełnosprawność czy inną trudną sytuację życiową były zagrożone wykluczeniem społecznym, w chwili obecnej pracuje, zdobywa doświadczenie zawodowe oraz przyczynia się do rozwoju ekonomii społecznej w społeczności lokalnej – podkreśla Tomasz Wróblewski (OWES w Łomży).

Przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskały dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Rozwój Ekonomii społecznej, prezentują bardzo szeroki wachlarz usług i produktów – gastronomia, edukacja, rozrywka to tylko niektóre branże, którymi podmioty ekonomii społecznej zajmują się na co dzień.

Kontynuacja działań OWES – u

– Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zostanie przedłużona o kolejne 3 lata. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysoko ocenia naszą pracę. Stowarzyszenie Europartner jako organ prowadzący Owes w Subregionie Łomżyńskim dalej będzie budowało i kształtowało ekonomię społeczną i solidarną – podsumowuje Paweł Backiel.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne do udziału w konferencji zaplanowanej w Piątnicy. Podmioty ekonomii społecznej będą mogły wystawić stoiska, aby zaprezentować swoją prezentacji swojej działalności.

Zapraszamy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, gdzie odbywa się rejestracja uczestników: ul. Polowa 45 (parter), 18-400 Łomża, tel. 794 000 782.

Skip to content