Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowały w dniach 31 maja – 01 czerwca 2019 r. Galę Ekonomii Społecznej w Hotelu BELFORT w Piątnicy.

Lista Rankingowa – przedsiębiorstwa społeczne
30 maja 2019
Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie
6 czerwca 2019
 
Gospodarzem wydarzenia był Paweł Backiel – Prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i szef OWES. W III już Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ponad 250 osób, swoją. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski.

Podczas Konferencji Zarząd Województwa Podlaskiego był reprezentowany przez Marka Olbrysia - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, który podkreślił szczególną rolę ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnej.

Liczne grono samorządowców zaszczyciło swoją obecnością: Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Łomży, Stefan Krajewski – Radny Sejmiku, Jacek Murawski - Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego, Agnieszka Rutkowska - Burmistrz Stawisk, Bogdan Bieńczyk - Zastępca Wójta Gminy Piątnica, Stanisław Pietrukiewicz - Wójt Gminy Wiżajny, Marcin Brzozowski - Wójt Gminy Przerośl, Kazimierz Polkowski - członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego oraz Radni Miasta Łomża: Artur Nadolny, Mariusz Tarka, Andrzej Wojtkowski.

Na gali pojawili się przedstawiciele instytucji reprezentujących pomoc społeczną: Krzysztof Kozicki - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesław Jagielak - Dyrektor MOPS w Łomży, Anna Fabin - Zastępca Dyrektora MOPS w Łomży, Małgorzata Kozicka - kierownik GOPS Łomża. Na III Gali Ekonomii Społecznej byli obecni również Marcin Sekściński – dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, Grzegorz Rytelewski – Wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, Andrzej Modzelewski - Dyrektor Miejskiego Sportu i Rekreacji oraz Dariusz Brakoniecki - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Cel Gali Ekonomii Społecznej to upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców województwa podlaskiego o działalności organizacji pozarządowych oraz aktywności liderów życia społecznego. W trakcie uroczystości zostały nagrodzone w kilku kategoriach, najaktywniejsze podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego i wyróżnione najwybitniejsze osobowości zaangażowane w działalność społeczną i wolontaryjną – podkreśla Paweł Backiel.

Przyznane dotacje na zatrudnienie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych:
1. Fundacja Kompania Kresowa - fundacja będzie prowadziła działania w sferze nowych technologii, budowy portali internetowej, sprzedaż reklam, współpraca z firmą Google, platformami reklamowymi. Wysokość otrzymanej dotacji: 80 000 PLN.
2. Fundacja EKO ŁOMŻA - produkcja artykułów gospodarstwa domowego, sanitarnych a także utrzymaniem porządku w budynkach, sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Wysokość otrzymanej dotacji: 80 000 PLN.
3. Spółdzielnia Socjalna PRZYSTANEK – usługi budowlane i drogowe, zajmuje się pomocą dla osób wykluczonych społecznie. Pomaga wrócić im na rynek pracy, priorytetem jest reintegracja społeczna. Wysokość otrzymanej dotacji: 100 000 PLN.
Certyfikaty Podlaskiego Żubra NGO’S

Wydarzenie zgromadziło liczne grono osób związanych z działalnością trzeciego sektora. Oprócz licznych wykładów podnoszących kwalifikacje merytoryczne oraz kompetencje miękkie Uczestników Gali, nie zabrakło podziękowań dla tych najbardziej zaangażowanych. Wyróżnione zostały osoby reprezentujące lokalne organizacje oraz instytucje samorządowe.
1. Hieronim Łada - trener piłki nożnej, zaangażowany w rozwój Łomżyńskiego Klubu Sportowego,
2. Elżbieta Grzanko - Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży,
3. Adam Frąckiewicz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży,
4. Katarzyna Konopka - Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski,
5. Marcin Pieńkowski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego,
6. Marcin Piotrowski - Trener Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża,
7. Andrzej Wojtkowski - Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Sportu; od lat związany z UKS „Dziewiątka” Łomża,
8. Artur Nadolny- Trener piłki nożnej, aktywnie działa w Młodzieżowym Łomżyńskim Klubie Sportowym,
9. Spółdzielnia socjalna Poezja Smaku – świadczy usługi gastronomiczne; realizuje zamówienia dla podmiotów publicznych takich jak PUP, MOPS, CIS, OWES.
10. Wiesław Domański - Komendant Hufca ZHP im. Adam Chętnika w Łomży,
11. Ewelina Ajdyn - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Grajewo.
Skip to content