Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowały w dniach 31 maja – 01 czerwca 2019 r. Galę Ekonomii Społecznej w Hotelu BELFORT w Piątnicy.
4 czerwca 2019
Fundacja Ja i Ty już działa!
2 września 2019

Ekonomia społeczna to termin, który jeszcze szuka swego miejsca w słowniku gospodarczym Polski. W Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej jest już jednak bardzo zadomowiony. Działa tu wiele podmiotów z tej sfery, a kolejne Gale Ekonomii Społecznej budzą wielkie zainteresowanie instytucji i firm.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowały kolejne tego rodzaju spotkanie w Hotelu BELFORT Piątnicy. Honory gospodarza pełnił. Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i szef Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Ekonomia i szansa

– W ramach programu, który realizujemy od ponad roku w subregionie łomżyńskim około 140 osób znajdzie zatrudnienie w łącznie około 40 stowarzyszeniach, fundacjach i innych podmiotach ekonomii społecznej. Przekazanie kolejnych czeków dotacyjnych i uhonorowanie osób oraz instytucji i firm wspierających te działania to główne wydarzenia naszej Gali Ekonomii Społecznej – podkreślał Paweł Backiel.       

Wydarzenia takie, jak spotkanie połączone z cyklem fachowych wykładów w hotelu BELFORT mają dokładnie określony cel: upowszechnienie wiedzy o działalności organizacji pozarządowych i aktywności lokalnych liderów życia społecznego.

– Zapraszamy też przedstawicieli lokalnego biznesu, aby starali się o współpracę  z podmiotami ekonomii społecznej i korzystali z ich usług, bo to stwarza szansę aby osoby tam zatrudnione nie wracały już na bezrobocie czy do opieki społecznej – dodaje Paweł Backiel.     

Przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskały dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Rozwój Ekonomii społecznej, prezentują bardzo szeroki wachlarz usług i produktów – gastronomia, edukacja, rozrywka to tylko niektóre branże, którymi podmioty ekonomii społecznej zajmują się na co dzień. Paweł Backiel miał także do przekazania niezwykle ważną wiadomość.

– Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zostanie przedłużona o kolejne 3 lata. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysoko ocenia naszą pracę; Stowarzyszenie Europartner jako organ prowadzący OWES w Subregionie Łomżyńskim dalej będzie budowało i kształtowało ekonomię społeczną i solidarną – ogłosił.

Gala

W III już Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ponad 250 osób,  Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Zarząd Województwa Podlaskiego był reprezentowany przez wicemarszałka Marka Olbrysia, który podkreślił szczególną rolę ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnej.

– W subregionie łomżyńskim jest to zjawisko już pełnoprawne w sferze gospodarczej. Cieszę się, że możemy wspierać pierwsze ekonomiczne kroki ludzi młodych czy tych, którzy nie mogą pokonać różnego rodzaju barier – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.   

Licznie reprezentowani byli samorządowcy. Udział w Gali wzięli m. in. Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta Łomży, Stefan Krajewski, radny Sejmiku, Jacek Murawski, wicestarosta zambrowski, Agnieszka Rutkowska, burmistrz Stawisk, Bogdan Bieńczyk, zastępca wójta Piątnicy, Stanisław Pietrukiewicz,  wójt Wiżajn, Marcin Brzozowski, wójt Przerośli, Kazimierz Polkowski, członek zarządu powiatu łomżyńskiego oraz radni Łomży: Artur Nadolny, Mariusz Tarka, Andrzej Wojtkowski.

Na gali pojawili się przedstawiciele instytucji reprezentujących pomoc społeczną: Krzysztof Kozicki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesław Jagielak i Anna Fabin z MOPS w Łomży, Małgorzata Kozicka z   GOPS Łomża. Byli obecni również Marcin Sekściński, dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, Grzegorz Rytelewski, wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, Andrzej Modzelewski, dyrektor Miejskiego Sportu i Rekreacji w Łomży oraz Dariusz Brakoniecki, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.

Dotacje i wyróżnienia

Przyznane podczas Gali dotacje na zatrudnienie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych:

Fundacja Kompania Kresowa – fundacja będzie prowadziła działania w sferze nowych technologii, budowy portali internetowej, sprzedaż reklam, współpraca z firmą Google, platformami reklamowymi. Wysokość otrzymanej dotacji: 80 000 PLN.

Fundacja EKO ŁOMŻA – produkcja artykułów gospodarstwa domowego, sanitarnych a także utrzymaniem porządku w budynkach, sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Wysokość otrzymanej dotacji: 80 000 PLN.

Spółdzielnia Socjalna PRZYSTANEK – usługi budowlane i drogowe, zajmuje się pomocą dla osób wykluczonych społecznie. Pomaga wrócić im na rynek pracy, priorytetem jest reintegracja społeczna. Wysokość otrzymanej dotacji: 100 000 PLN.

– Nasza fundacja powstwała z myślą o działaniach na rzecz Polaków na Wschodzie, kultywowania pamięci o Kresach i ich kulturze. Podejmujemy te tematy m.in. na naszym portalu internetowym – powiedział Tomasz Rola, prezes Kompanii Kresowej.

Certyfikaty Podlaskiego Żubra NGO’S

Wydarzenie zgromadziło liczne grono osób związanych z działalnością trzeciego sektora. Obok wykładów podnoszących kwalifikacje merytoryczne oraz kompetencje uczestników Gali, nie zabrakło podziękowań dla tych najbardziej zaangażowanych. Wyróżnione zostały osoby reprezentujące lokalne organizacje oraz instytucje samorządowe:

Hieronim Łada – trener piłki nożnej, zaangażowany w rozwój Łomżyńskiego Klubu Sportowego,

Elżbieta Grzanko – Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży,

Adam Frąckiewicz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży,

Katarzyna Konopka – Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski,

Marcin Pieńkowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego,

Marcin Piotrowski – Trener Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża,

Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Sportu; od lat związany z UKS „Dziewiątka” Łomża,

Spółdzielnia Socjalna Poezja Smaku – świadczy usługi gastronomiczne; realizuje zamówienia dla podmiotów publicznych takich jak PUP, MOPS, CIS, OWES.

Wiesław Domański – Komendant Hufca ZHP im. Adam Chętnika w Łomży,

Ewelina Ajdyn – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Grajewo.

– Harcerze zawsze włączali się w działania prospołeczne. Zresztą zobowiązanie  do pomocy bliźniemu zawiera nasza rota przyrzeczenia i stuletnia tradycja harcerstwa – stwierdził harcmistrz Wiesław Domański, komendant Hufca ZHP Łomża.   

Skip to content