Fundacja Ja i Ty już działa!

Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie
6 czerwca 2019
Stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie miasta Łomży
5 września 2019

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie przedsiębiorstwa społecznego Fundacji Ja i Ty, które prowadzi Wirtualny Salon Gier. Fundacja Ja i Ty zatrudnia osoby z niepełnosprawnością; środki finansowe na założenie podmiotu ekonomii społecznej pochodzą z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Liderka społeczna

– Szczególnie chciałabym podziękować firmom, które bezinteresownie wspierały nas w dążeniu do otwarcia przedsiębiorstwa społecznego. Dziękuje Ośrodkowi Wparcia Ekonomii Społecznej, który udzielił nam dotacji i otoczył wparciem oraz instytucjom takim jak: PUP w Łomży i Starostwo Powiatowe w Łomży. Dziękuje Prezydentowi Miasta Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu, który zlecił jedne z pierwszych zamówień dla Fundacji Ja i Ty – podkreślała prezes Katarzyna Kuklińska na otwarciu fundacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży kształtuje i buduje ekonomię społeczną w Łomży i Subregionie Łomżyńskim jednakże rozwój przedsiębiorczości społecznej głównie zależy od liderów życia społecznego. Takim liderem jest Pani Katarzyna Kuklińska mówił kierownik Owes – u Tomasz Wróblewski. Dodając, że Ośrodek nadal będzie wspierał Fundację Ja i TY.

Ekonomia społeczna zakorzeniła się w Łomży; widać owoce działań Krzysztofa Kozickiego, który był prekursorem spółdzielczości społecznej w Łomży i okolicach. Oparcie podmiotu ekonomii społecznej na silnym liderze może być gwarancją długotrwałego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego mówił kierownik PCPR Krzysztof Kozicki.

Ekonomia społeczna i solidarna

Chodzi przede wszystkim o zatrudnianie i reintegrację osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. To szczególnie niepełnosprawni, bezrobotni oraz seniorzy. Lepiej dopasowane do ich potrzeb miejsca pracy to jednak nie wszystko. Wśród celów społecznych jest także wspieranie podmiotowości i samodzielności tych osób, odbudowa ich zdolności do pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. To także działania na rzecz rozwoju lokalnego” – MPPiPS. To cel ekonomii społecznej i solidarnej; Łomża jest silnym ośrodkiem w budowaniu przedsiębiorczości społecznej. My jako PUP w Łomży wspieramy podmioty ekonomii społecznej, które funkcjonują w Łomży podkreślał dyrektor PUP w Łomży Mieczysław Bieniek. Dodając, że urząd jest otwarty na inicjatywy Fundacji Ja i Ty.

Cieszę się, że powstają podmioty ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. To szansa na kształtowanie życia zawodowego i społecznego. To kontakt z drugą osobą, który jest tak ważny, aby móc funkcjonować w społeczeństwie podsumowała Posłanka Bernadeta Krynicka.

Wirtualny salon…

Zapraszamy osoby, które chcą skorzystać z naszych usług; szczególnie zachęcam łomżyńskie szkoły do odwiedzenia nas mówiła Katarzyna Kuklińska prezes Fundacji ja i Ty. Wirtualny Salon Gier mieści się w „starym budynku elektrowni” na ulicy Polowej 16.

źródło: www.xlomza.pl

Skip to content