Forum Seniora w Piątnicy

Stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie miasta Łomży
5 września 2019
IV Gala Ekonomii Społecznej
21 listopada 2019

11 października w Hotelu Belfort w Piątnicy odbyło się Forum Seniora . W ramach wydarzenia seniorzy mogli wysłuchać wykładów poświęconych bezpieczeństwu osób starszych z Łomży. Wydarzenie, które było organizowane przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zgromadziło liczną grupę nestorów z Klubów Seniora. Partnerem przy organizacji szkoleń była Łomżyńska Rada Seniorów.

Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski.

– Nasze wydarzenie było dedykowane bezpieczeństwu seniorów; możemy niemal codziennie usłyszeć o zachowanych niegodnych w stosunku do osób starszych. Metody, które są stosowane przez przestępców są coraz bardziej wyszukane. Dlatego chcemy zapobiegać nieuczciwym praktykom tj. metodzie „na wnuczka”, „na policjanta” czy pracownika socjalnego podkreślał Paweł Backiel prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dalej będziemy chcieli kierować działania do seniorów, którzy zamieszkują miasto Łomża; widzimy otwartość i życzliwość ze strony Klubów Seniora. Tutaj szczególnie chciałbym podziękować Pani Marcie Kopeć i Pani Monice Brzóska, które kierują Klubami Seniora w Łomży – dodał Paweł Backiel

Współorganizatorem „Święta Nestorów” był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

– Naszym celem jest to, aby wydarzenie było cykliczne; żebyśmy mogli kierować kolejne szkolenia i atrakcje dla osób starszych. Będziemy chcieli wyjść naprzeciw oczekiwaniom seniorów i przeprowadzimy ankiety co pozwoli na precyzyjne rozpoznanie potrzeb, mówił kierownik OWES – u w Łomży Tomasz Wróblewski.

– Działanie integracyjne, które są kierowane do moich koleżanek i kolegów są potrzebne; dziś spotkaliśmy się na pierwszym forum seniora; mam nadzieje, że wydarzenie będzie miało charakter cykliczny -mówiła Grażyna Czajkowska, która powitała gości na otwarciu Łomżyńskiego Forum Seniora.

W programie były wykłady przedstawicieli policji, eksperta od bezpieczeństwa ekonomicznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Marcin Pieńkowski opowiedział o zagrożeniach, na jakie narażone są starsze osoby. Do oszustw dochodzi często podczas zawierania transakcji zakupów czy też podpisywania umów. Rzecznik wyjaśnił, w jaki sposób można zrezygnować z zakupów, jak zareklamować produkt, który jest wadliwy oraz jak odstąpić od pochopnie zawartej umowy.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Poseł na Sejm Bernadeta Krynicka, Starosta Powiatu Łomżyńskiego Maria Dziekońska oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Łomży: Andrzej Borysewicz, Piotr Serdyński, Andrzej Podsiadło, Waldemar Cieślik.

O występ artystyczny zadbał Zespół „Maryna”, który jest prowadzony przez Danutę Waśko. Podopieczni Pani Danusi zaśpiewali cztery piosenki; na twarzach seniorów można było dostrzec radość. Należy podkreślić, że Danuta Waśko została wyróżniona za aktywność społeczną na rzecz seniorów.

Lista seniorów nagrodzonych na Łomżyńskim Forum Seniora:

Bożena Święszkowska

– pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Od roku 2000, tj. prawie 20 lat, prowadzi przy uczelni Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jako jedyny w Polsce funkcjonuje pod nazwą Uniwersytetu Złotego Wieku.

Bożena Święszkowska przez 19 lat tworzy ofertę Uniwersytetu dla studentów – seniorów.

Ponadto organizuje wycieczki, coroczne bale karnawałowe i letnie imprezy plenerowe.

Dla uatrakcyjnienia zajęć prowadzi współpracę z lokalnymi i ogólnopolskim placówkami nauki, kultury, sportu. Dla przykładu można wymienić Polsko – Amerykańską Fundację

Wolności w Warszawie, Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uniwersytety III wieku działające w naszym regionie.

Danuta Waśko

Pani Danuta Waśko jest członkinią Łomżyńskiej Rady Seniorów II kadencji, w Radzie pełni funkcję Sekretarza.Jest prowadzącą zespół wokalny „Maryna” i instruktorką zespołu tanecznego „Radość”w Klubie Seniora MOPS w Łomży. Pani Danuta Waśko aktywnie działa na rzecz łomżyńskich seniorów. Jest laureatką konkursu dla seniorów „Srebro nie złoto” a także redaktorką portalu dla seniorów „Podlaski Senior”.

Stanisław Kaseja

Zastępca Przewodniczącego Łomżyńskiej Rady Seniorów. Pełni funkcję prezesa Zarządu PPS- Społem w Łomży. Był członkiem Rady Miejskiej Łomży a także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Brata Alberta. Pełnił społecznie funkcję Prezesa Zarządu ŁKS. Jako aktywny racjonalizator otrzymał złoty krzyż za zasługi.

Wojciech Konstanty Jankowski

osoba zaangażowana w rozwój łomżyńskiej społecznej rady ds. osób z niepełnosprawnością. Otwarty na pomoc osobom potrzebującym. Od wielu lat udziela się społecznie. Przez blisko 30 lat był prezesem i członkiem Komisji w Polskim Związku Głuchych Koło Terenowe Łomża. W poprzedniej kadencji zasiadał w Łomżyńskiej Społecznej Radzie Seniorów. Aktywnie działa również w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Regina Grzymek

Pani Regina Grzymek była członkiem Łomżyńskiej Rady Seniorów I kadencji, a obecnie II kadencji. Wieloletnia Przewodnicząca Rady Klubu Seniora MOPS w Łomży. Wykazuje duże zdolności organizacyjne, zachęca i motywuje seniorów do aktywności. Współorganizuje wycieczki, bale dla członków Klubu i letnie imprezy plenerowe. Redaktorka „Podlaskiego Seniora”, aktywnie działająca na rzecz łomżyńskich seniorów.

Adam Frączek

– Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego pow. łomżyńskiego,

– Prezes Rodzinnego Ogrodu na Skarpie ROD w Piątnicy

– Wiceprezes Okręgowej Komisji Rewizyjnej ROD w Białymstoku

– działacz ZHP od wielu lat w komendzie hufca, w przeszłości z-ca Komendanta

Skip to content