Niebawem relacja video z V Gali Ekonomii Społecznej

Będą kolejne edycje programów dla seniorów
7 lipca 2020
Święto Nestorów!
24 września 2020

Ekonomia społeczna, czyli spółdzielnie, fundacje i inne podmioty, które są nie tylko składnikami życia gospodarczego, ale także rozwiązują wiele problemow osób z niepełnosprawnościami czy długotrwale bezrobotnych, a także działalność sektora organizacji pozarządowych, to w coraz większym stopniu wizytówka Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Co pewien czas wydarzenia z tej dziedziny podsumowuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Skip to content