II Łomżyńskie Forum Seniora

Święto Nestorów!
24 września 2020
V Gala Ekonomii Społecznej
5 października 2020

Pod hasłem „Łomżyński Senior Decyduje” odbyło się II Łomżyńskie Forum Seniora zorganizowane przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o wspólnej przyszłości czy strategii działania. Ale nie tylko. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia certyfikatów ukończenia Szkoły Liderów Seniora czy tytułów „Miejsc przyjaznych seniorom”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś, powiat łomżyński, Gmina Łomża oraz Telewizja Narew.

Skip to content