Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Rusza nabór do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2 – wydłużony termin rekrutacji do 28.05.2021 r.!!!
9 kwietnia 2021
Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych Grupa Docelowa 2
25 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne do aplikowania w konkursie: Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2021 r.

W obecnej edycji przedsiębiorstwa społeczne nagradzane są w ramach 5 kategorii:

KategoriaI. Debiut rokuII. Najlepszy pracodawcaIII. Sukces rynkowyIV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFSV. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony PodmiotPESPESPESPESJST
Dodatkowe wymaganiaPosiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat
* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

  1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
  • produkcji filmów o działalności laureatów,
  • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
  • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Więcej informacji na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl 

Skip to content