Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

UWAGA! Wydłużony termin naboru!!! Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
20 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy etap rekrutacji wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej” o nr RPPD.07.03.00-20-0024/19. Poniżej zamieszczamy listę rankingową złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Skip to content