Lista rankingowa II naboru wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Skip to content