Doradztwo

Zakres Doradztwa udzielanego w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej:

Kluczowy Doradca Biznesowy:

 •  identyfikacja bieżących potrzeb PS,
 •  koordynowanie procesu wsparcia w ramach projektu,
 •  przygotowanie, wdrożenie,
 •  monitorowanie IDP,
 •  współpraca z pośrednikami finansowymi,
 • współpraca z instytucjami publicznymi.

Kluczowy Doradca :

 • tworzenia Indywidualnej Diagnozy Potrzeb,
 • wdrożenie, monitoring i ocena rezultatów IDP,
 • współpraca w trakcie indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • pomoc w integracji społecznej,
 • wsparcie w ekonomizowaniu istniejących organizacji.

Doradztwo będzie udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem danej instytucji oraz ze zdiagnozowaną potrzebą doradczą.

Skip to content