Tworzenie przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorstwo społeczne, to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne wypracowane nadwyżki zysku inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne. Oznacza to, że głównym celem przedsiębiorstwa społecznego nie jest maksymalizacja zysku na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa, co stanowi praktyczną realizację idei ekonomii społecznej, gdzie narzędzia ekonomiczne wykorzystywane są do realizacji celów społecznych. Główne cechy przedsiębiorstwa społecznego to:

  • pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych przed zyskiem
  • podejmowanie ryzyka ekonomicznego
  • otwarte i dobrowolne członkostwo
  • demokratyczna kontrola członków
  • ograniczona dystrybucja zysków
  • niezależność od władz publicznych
  • zatrudnianie płatnego personelu
Lista przedsiębiorstw społecznych wspieranych przez OWES Rozwój Ekonomii Społecznej znajduje się w poniższym odnośniku do listy PS: 
Skip to content