Usługi i doradztwo specjalistyczne

  • Indywidualne Doradztwo Biznesowe – Wsparcie skierowane do istniejących PS. Indywidualne Doradztwo Biznesowe obejmuje działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług PS, związane z przedmiotem prowadzonej działalności. Wsparcie w poszukiwaniu partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, doradztwo w zakresie wdrażania innowacji i planów rozwojowych. Ten typ usług doradczych będzie funkcjonować w ścisłej korelacji z pośrednikami finansowymi w zakresie doradztwa pożyczkowego.
  • Indywidualne Doradztwo księgowe – wsparcie obejmuje rachunkowość PS, zobowiązania finansowe związane z prowadzona działalnością( płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne).
  • Indywidualne Doradztwo Zarzadzania Kapitałem Osobowym – wsparcie obejmuje zarzadzanie organizacją, pracownikami, rozwiązywanie konfliktów w PS.
  • Indywidualne Doradztwo Prawne – zakres wsparcia obejmuje prowadzenie działalności w ramach PS, prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PS, obowiązki pracodawcy względem pracowników.
  • Indywidualne Doradztwo Finansowe – wsparcie min. z zakresu: pozyskiwania źródeł finansowania działalności, wsparcie w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe z wykorzystaniem np. narzędzia Prove It., które pozwala na dokonanie wiarygodnej autodiagnozy kondycji ekonomicznej każdej organizacji oraz umożliwia budowanie planów finansowych dowolnego przedsięwzięcia.
  • Indywidualne Doradztwo Marketingowe – zakres wsparcia: planowania marketingowego, kształtowania elastyczności ofertowej, polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie bądź modyfikacja strategii marketingowej, badanie rynku, wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PS, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług
Skip to content