Rekrutacja

Do wyczerpania limitu 249 miejsc dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności w podmiotach ekonomii społecznej lub założenie przedsiębiorstwa społecznego, 39 miejsc dla organizacji pozarządowych, które chcą ekonomizować swoją działalność gospodarczą oraz 28 miejsc dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie usług doradczych biznesowych.


Do udziału w projekcie zapraszamy:
- podmioty ekonomii społecznej, m.in. organizacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra oraz kluby integracji społecznej, spółdzielnie: pracy, inwalidów i niewidomych, socjalne, przedsiębiorstwa społeczne;
- osoby fizyczne, m.in. pracujące, bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej,
- instytucje otoczenia ekonomii społecznej, m.in. powiatowe urzędy pracy, miejskie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, gminne oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej, media, samorządy, przedsiębiorców
- nieformalne grupy działania, nieformalnych liderzy lokalni i lokalnych przedsiębiorców
Skip to content