Grupa docelowa nr 1

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROJEKTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ ( W ZAKRESIE SZKOLEŃ OGÓLNYCH Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ DORADZTWA GRUPOWEGO Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ) – GRUPA DOCELOWA NR 1.

AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. FORMULARZE REKRUTACYJNE – POBIERZ
  2. UMOWA UCZESTNICTWA – POBIERZ

 


DOKUMENTY NIEAKTUALNE (dot. I edycji projektu)

1. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia i doradztwo – POBIERZ

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z opisem planowanych działań – POBIERZ

3. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

5. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ

Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.

Skip to content