Grupa docelowa nr 3

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ OSÓB PRAWNYCH ZAINTERESOWANYCH ZAŁOŻENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE SZKOLEŃ Z EKONOMIZOWANIA PES (PES I INNE PODMIOTY ZAINTERESOWANE UTWORZENIEM PS) – Grupa Docelowa 3

AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. FORMULARZE REKRUTACYJNE INSTYTUCJI –  POBIERZ
  2. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE OSOBY FIZYCZNEJ WYDELEGOWANEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ – POBIERZ
  3. UMOWA UCZESTNICTWA – POBIERZ

DOKUMENTY NIEAKTUALNE (dot. I edycji projektu)

1. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia – POBIERZ
2. Formularz zgłoszeniowy instytucji – POBIERZ
3. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wydelegowanej przez podmiot do uczestnictwa w projekcie – POBIERZ PLIK EDYTOWALNY
4. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ PLIK EDYTOWALNY
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
6. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ

Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.

Skip to content