Grupa docelowa nr 4

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – grupa docelowa 4.

AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. FORMULARZE REKRUTACYJNE INSTYTUCJI – POBIERZ
  2. FORMULARZ REKRUTACYJNY OSOBY WYDELEGOWANEJ PRZEZ PODMIOT – POBIERZ
  3. UMOWA UCZESTNICTWA –POBIERZ

DOKUMENTY NIEAKTUALNE (dot. I edycji projektu)

1. Formularz zgłoszeniowy instytucji – POBIERZ
2. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wydelegowanej przez podmiot do uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
3. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ

Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.

Skip to content